HTML là gì?

HTML là gì?

HTML là gì chính là thắc mắc của rất nhiều bạn mới tìm hiểu về web. HTML có tác dụng tạo ra phần khung, giúp trình duyệt có thể đọc được nội dung website.