Các thẻ HTML cơ bản thường dùng

Giới thiệu qua về cấu trúc các thẻ HTML cơ bản

HTML có 2 loại là cặp thẻ HTML và thẻ đơn.

Cặp thẻ HTML bao gồm thẻ đóng và thẻ mở. Ví dụ <p> </p>
Thẻ đơn là thẻ HTML mà trong đó thẻ mở và thẻ đóng được viết gộp làm một theo cú pháp: <tên thẻ/>. Ví dụ <br/>

Thuộc tính của HTML luôn được viết trong thẻ mở. Cú pháp như sau: <tên-thẻ tên-thuộc-tính =”giá-trị-thuộc-tính”>

Ví dụ: <body bgcolor=”red”> Điều này có nghĩa HTML quy đình màu nền của trang là màu đỏ.

Các thẻ HTML cơ bản đầu tiên

Các thẻ HTML cơ bản là nền tảng ban đầu, cần thiết cho người mới bắt đầu học HTML, CSS. Chúng ta cùng tìm hiểu về các thẻ HTML cơ bản dưới đây.

Thẻ body

Thẻ body là thẻ bao bên ngoài các thẻ khác, hiển thị toàn bộ nội dung trên website. Cú pháp:

<body> Các thẻ HTML khác </body>

Cặp thẻ chia đoạn P

Thẻ chia đoạn văn bản p (paragraph) được dùng để chia văn bản thành các đoạn khác nhau. Cú pháp:

<p> Đây là đoạn văn bản 1 </p>
<p> Đây là đoạn văn bản 2 </p>

Thẻ p có thuộc tính align (dóng hàng) : left (căn trái), right (căn phải), center (căn giữa), justify (căn đều).

Thẻ xuống dòng br

Nếu thẻ p có tác dụng chia văn bản thành từng đoạn khác nhau thì thẻ br được dùng để ngắt nội dung xuống một dòng mới (br là mộtthẻ đơn). Cú pháp :

<br/>

Các thẻ HTML cơ bản định dạng kiểu chữ

Các cặp thẻ HTML cơ bản để định dạng kiểu chữ gồm:

  • Cặp thẻ <b></b>: Định dạng kiểu chữ in đậm
  • Cặp thẻ <i></i>: Định dạng kiểu chữ in nghiêng
  • Cặp thẻ <u></u>: Định dạng kiểu chữ gạch chân
  • Cặp thẻ <s></s>: Định dạng kiểu chữ gạch ngang
  • Cặp thẻ <sub></sub>: Đưa ký tự thụt xuống ½ dòng
  • Cặp thẻ <sup></sup>: Đưa ký tự lên trên ½ dòng

Các thẻ HTML cơ bản định dạng kiểu danh sách

Danh sách không có trận tự

Để định dạng một danh sách không có thứ tự ta sử dụng cặp thẻ <ul></ul>, bên trong được lồng các cặp thẻ <li></li>. Cú pháp:

<ul>
<li> Tên danh sách 1 </li>
<li> Tên danh sách 2 </li>
<li> Tên danh sách 3 </li>
</ul>

Danh sách không có trật tự

Để định dạng một danh sách có thứ tự ta dùng cặp thẻ <ol></ol> thay thế cho cặp thẻ <ul></ul>, bên trong cũng được lồng các cặp thẻ <li></li>. Trong thực tế, các thẻ này ít được sử dụng.

Thẻ chia khối div

Thẻ chia khối div được dùng nhiều nhất trong file HTML, có tác dụng phân chia khu vực, sắp xếp bố cục layout. Sự phân chia này sẽ giúp trình duyệt
hiểu rõ bố cục của trang web. Cú pháp:

<div></div>

Chú ý: Chia theo nguyên tắc từ trên xuống dưới và từ trái sang phải

Xem thêm

HTML là gì?

Leave A Reply

Navigate