HTML là gì?

HTML là gì?

HTML là gì? Đây chính là thắc mắc của rất nhiều bạn mới tìm hiểu về website. Thực ra việc sử dụng HTML rất dễ, nhưng vì đây là khái niệm mới, nên ở những phần đầu tiên, đa số các bạn sẽ gặp khá nhiều lúng túng.

HTML là viết tắt của HyperText Markup Language, hay là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản”.
Một văn bản bình thường chỉ có thể chèn được hình ảnh và text, nhưng Siêu văn bản làm được mọi thứ.Ví dụ: chèn video, audio, flash, ảnh gif, v.v…

Một tài liệu HTML được hình thành bởi các phần tử HTML (HTML Elements), được quy định bằng các cặp thẻ (tag), bao gồm thẻ mở và thẻ đóng.

Tên file HTML đặt tùy ý, trừ trang chủ đặt là index.html (đặt chuẩn nhất là bao gồm các chữ cái, chữ số, ký tự gạch ngang, gạch dưới), Tuy nhiên, không nên đặt chữ tiếng Việt có dấu.

Một tập tin HTML có đuôi mở rộng (định dạng file) là .html hoặc .htm

Vai trò của HTML là gì?

HTML có tác dụng xây dựng lên phần khung, cấu trúc cho website, giúp trình duyệt đọc được nội dung trên trang web.

Ví dụ thế này cho dễ hiểu, muốn xây một ngôi nhà, đầu tiên chúng ta phải xây móng, xây tường, trát xi măng,… Phần xây thô này được hiểu như là HTML. Còn sau đó trang trí nội thất bên trong hay sơn màu sắc gì bên ngoài cho đẹp hơn sẽ được CSS quy định (Phần CSS chúng ta sẽ tìm hiểu sau).

Cấu trúc tài liệu HTML

Cấu trúc một thẻ tag trong văn bản HTML

<tên thẻ> Nội dung của thẻ </tên thẻ>

Trong đó:

<tên thẻ> là tên mở
</tên thẻ> là tên thẻ đóng

Vì dụ: <p> Đây là thẻ paragrap </p>

Cấu trúc một văn bản HTML

<!DOCTYPE>
<html> 
          <head>
                    <title>Tiêu đề trang</title>
          </head>
          <body>
                    <h1>Tiêu đề bài viết</h1>
<p>
Nội dung bài viết</p>
          </body>
</html>

Trong đó:

Thẻ < !DOCTYPE HTML> : Khai báo một văn bản HTML
Cặp thẻ <html></html> : Khai báo vùng làm việc của một văn bản HTML
Cặp thẻ <head></head> : Khai báo phần đầu của văn bản HTML, chứa đựng thông tin website
Cặp thẻ <title></title> : Phần tiêu đề của văn bản HTML
Cặp thẻ <body></body> : Khai báo vùng nội dung chính của văn bản HTML

Xem thêm

Các thẻ HTML cơ bản thường dùng

Leave A Reply

Navigate