Những thẻ meta cần thiết cho việc tối ưu website

 

Tại sao trên website cần phải có những thẻ meta cần thiết?

Thẻ Meta là một thẻ đơn, được đặt ở trên đầu của một trang HTML (bên trong thẻ head) chứa những thông tin về file HTML đó như tiêu đề, mô tả, ngôn ngữ, tác giả,…

Các website chuẩn SEO đều cần tối ưu hóa thẻ meta, đăc biệt là những thẻ meta cần thiết để quá trình SEO web được dễ dàng và đạt thứ hạng cao hơn.

Những thẻ meta cần thiết sẽ cung cấp các thông tin về website, giúp các công cụ tìm kiếm phát hiện, khai thác và đánh giá trang website ấy.

Tối ưu những thẻ meta cần thiết trong SEO

Có rất nhiều các thẻ meta khác nhau, mỗi thẻ đều có tác dụng riêng, nếu liệt kê chi tiết thì thật sự rất dài. Trong phạm vi bài này, KenhDoHoa.Com chỉ giới thiệu một số những thẻ meta cần thiết trong SEO.

Meta Description là thẻ mô tả tóm tắt nội dung của website. Nội dung mô tả này sẽ được Google hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
<meta name=”description” content=“mô tả” />

Meta Keywords là thẻ mô tả từ khóa của website, các từ khóa này đóng vai trò hỗ trợ các trình tìm kiếm website.
Thẻ này hiện nay không còn được các bộ máy tìm kiếm đánh giá cao, nhưng chúng ta vẫn nên tối ưu.
<meta name=”keywords” content=”từ khóa” />

Meta Content Language là thẻ khai báo ngôn ngữ. Thẻ này giúp cho các công cụ tìm kiếm biết được ngôn ngữ sử dụng trên website, từ đó hướng những người dùng có chung ngôn ngữ vào website của bạn.
<meta http-equiv=”content-language” content=”vi” />

Meta Charset có tác dụng thiết lập tiếng Việt hiển thị trên trang web.
<meta charset=”utf-8″ />

Meta Content Type là thẻ khai báo mã hiển thị ngôn ngữ cho website.  Bỏ qua thẻ này có thể ảnh hưởng đến việc khi hiển thị của website trên các trình duyệt. Đây là một trong những thẻ meta cần thiết.
<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=UTF-8″ />

Meta Author sẽ xác định tên tác giả trên trang HTML
<meta name=”author” content=“tên tác giả” />

Meta Viewport giúp cho việc hiển thị chế độ xem trên các thiết bị khác nhau
<meta name=viewport content=”width=device-width, initial-scale=1″/>

Meta property giúp các công cụ tìm kiếm xác định được vị trí địa lý của bạn, hiển thị bản đồ và ưu tiên hiển thị với những khách hàng tìm kiếm quanh khu vực.
<meta property=”og:local″ conten=″ vi_VN ″ />

Trên đây là một số các thẻ meta cần thiết nên có cho một website chuẩn SEO. Ngoài ra còn rất nhiều các thẻ meta khác nữa, tùy thuộc vào mục đích mà được đưa vào sử dụng các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Ngoài những thẻ meta cần thiết ra, chúng ta cũng cần phải tối ưu những thẻ khác nữa. Có thể xem thêm:

Leave A Reply

Navigate