HTML

3 Posts Back Home

Tối ưu các thẻ heading cho website

Thẻ heading là gì? Thẻ heading là các cặp thẻ được kí hiệu từ h1 cho đến h6, được dùng để định dạng tiêu đề hay tạo ra những đầu mục chính trong bài viết. Cấu trúc như sau: <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Tiêu đề của văn bản html</title> </head> <body> <h1>Đây là thẻ heading h1</h1> <h2>Đây là thẻ heading h2</h2> <h3>Đây là thẻ heading h3</h3> <h4>Đây là thẻ heading h4</h4> <h5>Đây là thẻ heading h5</h5> <h6>Đây là thẻ heading h6</h6> </body> </html> Tác dụng việc tối ưu các thẻ heading Tối ưu các thẻ heading làm nội dung được nhấn mạnh, giúp cho các công cụ tìm kiếm dễ dàng nhận ra được từ khóa, nhờ đó tăng cường khả năng SEO cho website. Tối ưu các thẻ heading còn giúp bố cục bài viết được rõ ràng hơn, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt nội dung tổng quát của…

Tối ưu thẻ tiêu đề trong html

Thẻ tiêu đề là gì? Tại sao phải tối ưu thẻ tiêu đề Thẻ tiêu đề (thẻ title) là dòng mô tả ngắn gọn phần nội dung của trang web, được đặt bên trong thẻ head của tập tài liệu html. Nói một cách dễ hiểu, thẻ tiêu đề giống như là tên của trang web đối với Googlebot và người dùng internet. Thẻ tiêu đề giúp cho người dùng và công cụ tìm kiếm biết chủ đề của trang web là gì mà không cần phải đọc hết cả nội dung bên trong. Mô tả của thẻ tiêu đề sẽ được hiển thị trên tab trình duyệt,trong các website khác (nhất là mạng xã hội) khi chúng ta paste link hay chia sẻ, nhất là thẻ tiêu đề sẽ xuất hiện trong các trang kết quả tìm kiếm dưới dạng chữ in đậm, giúp người dùng dễ dàng nhận ra…

Navigate