tối ưu các thẻ html

1 Posts Back Home

Tối ưu các thẻ heading cho website

Thẻ heading là gì? Thẻ heading là các cặp thẻ được kí hiệu từ h1 cho đến h6, được dùng để định dạng tiêu đề hay tạo ra những đầu mục chính trong bài viết. Cấu trúc như sau: <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Tiêu đề của văn bản html</title> </head> <body> <h1>Đây là thẻ heading h1</h1> <h2>Đây là thẻ heading h2</h2> <h3>Đây là thẻ heading h3</h3> <h4>Đây là thẻ heading h4</h4> <h5>Đây là thẻ heading h5</h5> <h6>Đây là thẻ heading h6</h6> </body> </html> Tác dụng việc tối ưu các thẻ heading Tối ưu các thẻ heading làm nội dung được nhấn mạnh, giúp cho các công cụ tìm kiếm dễ dàng nhận ra được từ khóa, nhờ đó tăng cường khả năng SEO cho website. Tối ưu các thẻ heading còn giúp bố cục bài viết được rõ ràng hơn, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt nội dung tổng quát của…

Navigate