từ khóa chính

1 Posts Back Home

Tối ưu thẻ tiêu đề trong html

Thẻ tiêu đề là gì? Tại sao phải tối ưu thẻ tiêu đề Thẻ tiêu đề (thẻ title) là dòng mô tả ngắn gọn phần nội dung của trang web, được đặt bên trong thẻ head của tập tài liệu html. Nói một cách dễ hiểu, thẻ tiêu đề giống như là tên của trang web đối với Googlebot và người dùng internet. Thẻ tiêu đề giúp cho người dùng và công cụ tìm kiếm biết chủ đề của trang web là gì mà không cần phải đọc hết cả nội dung bên trong. Mô tả của thẻ tiêu đề sẽ được hiển thị trên tab trình duyệt,trong các website khác (nhất là mạng xã hội) khi chúng ta paste link hay chia sẻ, nhất là thẻ tiêu đề sẽ xuất hiện trong các trang kết quả tìm kiếm dưới dạng chữ in đậm, giúp người dùng dễ dàng nhận ra…

Navigate