Tối ưu các thẻ heading cho website

Thẻ heading là gì?

Thẻ heading là các cặp thẻ được kí hiệu từ h1 cho đến h6, được dùng để định dạng tiêu đề hay tạo ra những đầu mục chính trong bài viết. Cấu trúc như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề của văn bản html</title>
</head>
<body>
<h1>Đây là thẻ heading h1</h1>
<h2>Đây là thẻ heading h2</h2>
<h3>Đây là thẻ heading h3</h3>
<h4>Đây là thẻ heading h4</h4>
<h5>Đây là thẻ heading h5</h5>
<h6>Đây là thẻ heading h6</h6>
</body>
</html>

Tác dụng việc tối ưu các thẻ heading

Tối ưu các thẻ heading làm nội dung được nhấn mạnh, giúp cho các công cụ tìm kiếm dễ dàng nhận ra được từ khóa, nhờ đó tăng cường khả năng SEO cho website.

Tối ưu các thẻ heading còn giúp bố cục bài viết được rõ ràng hơn, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt nội dung tổng quát của mỗi đoạn văn bản đang mô tả vấn đề gì.

Tối ưu các thẻ heading như thế nào?

  • Để tạo ra sự chú ý cho các công cụ tìm kiếm cần tối ưu các thẻ heading, nhất là đối với thẻ <h1>, vì thế hãy dùng thẻ <h1> làm định dạng hiển thị tiêu đề cho bài viết. Và trong một trang web, chỉ duy nhất tiêu đề bài viết mới được sử dụng thẻ <h1>.
  • Với trang chủ, nên đặt logo trong cặp thẻ <h1> để dễ dàng SEO thương hiệu.
  • Chỉ nên sử dụng từ thẻ <h1> đến <h4>
  • Thẻ <h2> thường dùng để mô tả ngắn gọn nội dung, bổ trợ cho <h1>. Trong mỗi bài viết nên sử dụng từ 3-5 thẻ <h2> là hợp lý.
  • Thẻ <h3> thường dùng cho các tiêu đề của phần side bars hoặc mô tả rõ hơn những ý cụ thể trong nội dung bài viết.
  • Thẻ <h4> thường được dùng cho những sản phẩm hoặc dịch vụ ít liên quan đến những cái chính
  • Trong thẻ heading cần chứa từ khóa, không nên dài quá 70 kí tự
  • Nếu sắp xếp được, từ khóa chính nên đứng ở vị trí đầu tiên trong thẻ.

Việc tối ưu các thẻ heading chỉ tạo ra một phần cơ hội để website có được thứ hạng cao hơn trong các công cụ tìm kiếm. Chúng ta cần tối ưu thật nhiều các thẻ khác nữa.

Xem thêm

Leave A Reply

Navigate