Tối ưu thẻ tiêu đề trong html

Thẻ tiêu đề là gì? Tại sao phải tối ưu thẻ tiêu đề

Thẻ tiêu đề (thẻ title) là dòng mô tả ngắn gọn phần nội dung của trang web, được đặt bên trong thẻ head của tập tài liệu html. Nói một cách dễ hiểu, thẻ tiêu đề giống như là tên của trang web đối với Googlebot và người dùng internet.

Thẻ tiêu đề giúp cho người dùng và công cụ tìm kiếm biết chủ đề của trang web là gì mà không cần phải đọc hết cả nội dung bên trong.

Mô tả của thẻ tiêu đề sẽ được hiển thị trên tab trình duyệt,trong các website khác (nhất là mạng xã hội) khi chúng ta paste link hay chia sẻ, nhất là thẻ tiêu đề sẽ xuất hiện trong các trang kết quả tìm kiếm dưới dạng chữ in đậm, giúp người dùng dễ dàng nhận ra những trang có nội dung họ mong muốn. Khi tối ưu thẻ tiêu đề tốt chúng ta có thể phần nào thay đổi được vị trí trong bảng xếp hạng của công cụ tìm kiếm.

Những lưu ý quan trọng khi tối ưu thẻ tiêu đề

★ Thẻ tiêu đề title nên được viết đầu tiên trong thẻ cặp thẻ head sẽ tốt cho SEO vì công cụ tìm kiếm quét từ trên xuống dưới.

(…)★ Thẻ tiêu đề sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm, vì thế độ dài của thẻ trên mỗi trang cần mô tả ngắn gọn, cụ thể và chính xác các vấn đề trọng tâm của mỗi trang. Nên giới hạn ở 60-70 kí tự. Nếu nhiều kí tự quá sẽ sẽ không được hiển thị hết trong bảng kết quả tìm kiếm mà thay bằng dấu 3 chấm (…)

★ Mỗi trang trong website cần có một tiêu đề khác nhau, giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng hiểu được sự khác biệt về nội dung của mỗi trang.

★ Cần chứa từ khóa chính và từ khóa phụ, có thể lồng thêm tên thương hiệu vào trong. Từ khóa nên đặt ngay phần đầu của thẻ. Nếu tên thương hiệu lớn và nổi tiếng có thể đặt đằng trước, nếu thương hiệu nhỏ nên đặt đằng sau.

✔ Cấu trúc: Tên thương hiệu | Từ khóa chính – Từ khóa phụ

✔ Hoặc: Từ khóa chính – Từ khóa phụ  |  Tên thương hiệu

★ Không nên sử dụng quá nhiều dấu phẩy, vì công cụ tìm kiếm sẽ hiểu bạn đang lạm dụng để nhồi nhét nhiều từ khóa. Có thể sử dụng dấu | để phân định nội dung cho rõ ràng hơn.

✔ Ví dụ: Tối ưu thẻ tiêu đề trong html | KenhDoHoa.Com

Xem thêm

Leave A Reply

Navigate