Thẻ a trong html cần được tối ưu như thế nào?

Giới thiệu thẻ a trong html

Thẻ a trong html đóng vai trò vô cùng quan trọng trên website với việc tạo ra các link liên kết giữa các trang bài hay các website lại với nhau.

Thẻ a trong html có một vài thuộc tính cơ bản

 • href: là đường link đến địa chi website đích
 • title: là tiêu đề cho đường link
 • rel: là các giá trị dành cho SEO
 • target: là các tùy chọn chuyển link liên kết

Thẻ a trong html có 4 trạng thái chính

 • link
 • visited
 • hover
 • active

Tối ưu thẻ a trong html như thế nào?

► Đầu tiên, bạn nên đặt tiêu đề cho đường link thông qua thuộc tính title. Trong tiêu đề nên chứa từ khóa cần SEO.

► Với những link không quan trọng nên đặt giá trị nofollow vào thuộc tính rel, khi đó các công cụ tìm kiếm sẽ bỏ qua link này để chuyển sang những link nhanh hơn. Còn với những link quan trọng nên để giá trị của rel là “follow, index” để thông báo với bọ tìm kiếm hãy index link đó.

► Một website nếu giữ chân người dùng lại càng lâu thì điểm chất lượng càng tốt. Vì thế, với thuộc tính target ta nên cho giá trị là _blank (giá trị mặc định là _self).Mục đích là khi người dùng click vào đường link, link ấy sẽ nhảy sang một tab khác. Điều này sẽ tạo ra time on site cao (thời gian truy cập website) vì trang web của chúng ta trên tab hiện tại vẫn được giữ nguyên.

Ví dụ:
<a href=”http://kenhdohoa.com” title=”Thẻ a trong html” rel=”follow, index” target=”_blank”>KenhDoHoa.Com</a>

► Ngoài ra, hạn chế việc việc sử dụng link out đến các website khác. Nếu sử dụng không hợp lý, link out có thể làm mất đi những sức mạnh quan trọng trên trang.

Khái niệm link out: Link out là thuật ngữ dùng để chỉ những link trên website được liên kết với những trang bên ngoài. (chú ý phân biệt với backlink).

Vai trò của thẻ a trong html

 • Dùng để đi backlink trong SEO để kéo traffic về website
 • Link từ trang này tới trang khác.
 • Link anchor (link neo) từ vị trí này tới vị trí khác.

Xem thêm cách tối ưu các thẻ khác trong html tốt cho SEO

Leave A Reply

Navigate